Filmy

Formáty fotografických filmů

Film o šíři 35 mm

Šířka filmu 35mm byla poprvé použita v roce 1892 - se čtyřmi otvory na snímek. (William Dickson a Thomas A. Edison a prostřednictvím George Estmana stanoven mezinárodní standard v roce 1909). Pro fotografii to byl kompromis mezi cenou a kvalitou snímku.


135 film

 Představen poprvé firmou Kodak v roce 1934 , jako označení pro kazety na perforovaný film o šíři 35mm .Jeho spotřeba a obliba překonala spotřebu filmu 120 šíře 6,5cm a od roku 1960 se tento film stal nejoblíbenějším a překonal konkurenci formátů 825 , 126 , 110 a APS.  Jednotlivé svitky na cívce jsou uzavřeny v lehkém kovovém obalu ( kazetě ). Od roku 1980 jsou kazety označeny kódem DX, který poskytuje automaticky moderním přístrojům údaje o citlivosti materiálu, který je v kazetě.

Mimo kazet od Firmy Kodak byly používány také jiné kazety např. pro přístroje Robot, kde jejich tvar byl podřízen konstrukci a velikosti přístroje.

Formát obrázků

24 x 32mm
24 x 34mm
24 x 36mm
24 x 58mm
24 x 65mm
21 x 14mm
24 x 24mm
18 x 24mm
16 x 16mm
  6 x 24mm
v počátku používání tohoto filmu
v počátku používání tohoto filmu
"full frame" hlavní formát používá na př Leitz
kamera Horizont
kamera Hasslblad a Fuji
kamera Tesina
kamera Robot
kamera Robot
kamera Robot
kamera Robot


Film 17,5mm

Formát vznikl rozříznutím filmu o šíři 35mm na dvě poloviny. Potřeba tohoto formátu vznikla z ekonomických důvodů a z potřeby vhodného matriálu pro miniaturní fotografické přístroje. Byl dodáván výrobci v metráži nebo ve specielních kazetách. Někteří spotřebitelé 35mm film pro svojí potřebu rozřezávali na různých přístrojích.

Rozměry snímku
14 x 14mm

Film 17,5mm byl také používán v Japonsku s papírovou podložkou.

828 film

Kodak představil tento formát v roce 1935. Film o šíři 35mm je bez perforace a tak umožňuje velikost snímku 40 x 28mm. To poskytuje o 30% větší snímek než u velikosti snímku 24 x 36mm. Film má krycí papír stejně jako u formátu 120 a snímky jsou registrovány přes barevné okno na zadní straně fotoaparátu. Film byl kratší pouze na osm snímků. Kodak ukončil výrobu tohoto formátu filmu v roce 1985. Přístroje pro tento materiál se v USA vyráběly do roku 1959 a v Anglii do roku 1963.


110 film


Firma Kodak zavedla tento formát v roce 1972. Film s papírovou podložkou je vložen ve specielní kazetě. Velikost snímku 13x17mm. Číslo snímku a typ filmu je vidět oknem v zadní části kazety.