Homepage článek - začátek

Předpoklad ke vzniku spy fotografie nastal v roce 1871. V tomto roce vytvořil Richard Leach Masddox bromostříbrné desky s želatinovou emulsí. Z počátku byly tyto desky méně citlivé, ale rozhodující výhodou bylo, že byly suché. To si uvědomil i George Estman a po určitém zlepšení těchto desek zavádí roku 1880 jejich výrobu. Tyto desky měly řadu výhod a ve fotografických ateliérech se udržely až do 2. poloviny 20. století. Při fotografování měly jednu nevýhodu, pro každý další snímek bylo nutno desku vyměnit.

Tento nedostatek odstranil Američan Hannibal Goodwin, který v roce 1887 vynalézá film, nový podkladový materiál pro fotografickou emulsi. Jeho vynález roku 1889 uplatnil Estman při výrobě svitkových filmů do svých přístrojů značky Kodak, které začal ihned vyrábět.

Fotoaparáty mají řadu aplikací ve světě bezpečnosti a špionáže. Mohou být použity pro provádění dohledu na nějakou činnost a to jak policejními službami nebo zpravodajci. Takové situace vyžadují lidskou vynalézavost pro konstrukci technického vybavení, ale i pro skrytí fotoaparátů a operací s nimi. Významnou podkategorií špionáže je kopírování dokumentů, často speciálními fotoaparáty, ale někdy i standardním vybavením.

Teprve ve dvacátám století bylo možno stavět fotoaparáty vhodné pro práci ve špionáži. Zvláště po druhé světové válce se počet možných typů  vhodných buď pro rychlost, utajení, či fotografické rozlišení množil spolu s různými způsoby využití.

V současné době jsou fotoaparáty hlavně využívány v oblasti bezpečnosti a špionáže, při kopírování dokumentů, pro zachycení činnosti osob v jejich těsné blízkosti, nebo pro provádění dohledu nad jednotlivci, nebo velkými skupinami na vekých plochách z velké dálky.

Co je charakteristické pro fotopřístroje vhodné pro skryté fotografování:

  • rozměry - aby byla snížena nápadnost při práci a transportu
  • jednoduchost obsluhy - ve ztížených podmínkách nemá obsluha možnost manimulovat komplikovaně s přístrojem
  • universálnost - možnost fotografovat za stížených světelných podmínek a to jak dokumenty, tak i velké prostory. 
  • rychlé opakovaní záběru, převíjení filmu a natahování závěrky
  • vysoká hloubku ostrosti
  • snadná výměna filmu
  • vhodnost pro zabudování do kamuflu

Detektivní kamera - toto označení se začalo používat pro nevelké ruční komory na suché desky, nebo film. Je pravděpodobné, že první je začala používat britská policie. Detektivní fotoaparát byl patentován v USA - autor George Estman a F. W. Cossitt v roce 1886. Skryté kamery se začaly objevovat již v roce 1860, ale nebyly použitelné až do doby objevu suchých desek, kdy se začaly objevovat v kamuflech jako byly například divadelní kukátka, klobouky, knihy, hodinky, hole, kravaty.

Fotodokumentace k vraždě prezidenta Lincolna v roce 1865

Abraham Lincoln v roce 1862
Abraham Lincoln v roce 1862
Prezidentská lože ve Fordově divadle
Prezidentská lože ve Fordově divadle
Jeviště Fordova divadla
Jeviště Fordova divadla